top of page

De verhalen

Cases

Natuursteen

Case 1

Pierre is een succesvolle ondernemer die al op zijn 35-e de kans krijgt om te stoppen met werken: zo hoog is het bod dat hij op zijn bedrijf krijgt. Voor Pierre breekt er juist een periode van grote twijfel aan: wel of niet verkopen. En wat moet hij dan verder met zijn leven?

 

Pierre mist, ondanks zijn succes als ondernemer, erkenning en waardering in zijn omgeving voor wat hij doet. Door deze gevoelens serieus te nemen in plaats van te bagatelliseren, gaat Pierre inzien dat hij de waardering in de verkeerde hoek zoekt. Hij beseft dat hij in de eerste plaats zelf zijn uitzonderlijke zakelijke talent en visie mag waarderen en erkennen door zijn aandacht te verleggen van problemen naar zaken die hem echt interesseren.

 

Met hernieuwd zelfvertrouwen kijkt hij naar de toekomst en zijn vervolgstap wordt duidelijk: de leiding over zijn eerste bedrijf uit handen geven en het opstarten van een geheel nieuw bedrijf dat een duurzaam product op de markt brengt. Een product dat meteen van grote waarde blijkt en ook het tweede bedrijf van Pierre tot een succes maakt.

Case 2

Joep is een technisch specialist van 55 die op zoek is naar een nieuwe baan na het verlies van zijn vorige. Ondanks vele sollicitaties lukt het hem niet om ergens binnen te komen. Joep denkt dat zijn leeftijd hem flink in de weg zit en heeft de hoop op het vinden van een baan eigenlijk al opgegeven.

 

Tijdens het coachtraject wordt duidelijk dat Joep vol teleurstelling zit over de gebeurtenissen bij zijn vorige werkgever. De kritische blik van Joep op de matige kwaliteit waarmee het bedrijf zijn taken uitvoerde om de veiligheid van bewoners te garanderen, werd door zijn leidinggevende niet op prijs gesteld.

 

Door het besef dat juist die specialistische kennis en kritische blik in een geheel andere werkomgeving uitstekend van pas zou komen, wordt Joep weer enthousiast. Er volgt een prachtige kans om op gesprek te komen bij een Ministerie.

 

Er zit echter nog één addertje onder het gras: de angst om niet serieus te worden genomen speelt door alle spanning op, vooral tijdens  sollicitatiegesprekken. Joep en coach geven deze angst aandacht met een 'awareness-oefening'.

Deze ene oefening inspireert Joep om vlak voor het gesprek op een rustig plekje buiten hetzelfde te doen. Dit pakt goed uit: Joep gaat angstvrij en met gezond zelfvertrouwen het gesprek in en krijgt de baan.

Natuursteen
Natuursteen

Case 3

Sofie is 17 jaar en zit in het eindexamenjaar VWO. Zij is intelligent en een leuke tiener en soms erg verlegen in sociale situaties. Ook heeft zij last van 'blokkades' wanneer ze moet leren voor haar tentamens.

Sofie maakt kennis met ontspanningsoefeningen om haar overactieve linkerhersenhelft beter te laten samenwerken met de rechterhersenhelft, waar haar intuïtie, emotionele intelligentie en sociale vaardigheden zitten. Wat echter nog belangrijker blijkt voor Sofie is dat zij tijdens de coachgesprekken leert dat zij nu al helemaal ok is. Dat zij zichzelf niet eerst hoeft te bewijzen aan wie dan ook om te weten dat zij het waard is om van te houden, mee te  lachen, te genieten van het leven en over leuke, interessante dingen te leren. Dat zakken, slagen, hoge prestaties of ondermaatse prestaties daar helemaal niets aan kunnen veranderen: onvoorwaardelijke zelfacceptatie dus. Het gaat snel beter met Sofie.

Vlak voor haar eindexamen loopt ze toch nog even vast. Na een gerichte oefening op haar 'blokkade' ervaart Sofie direct al meer zelfvertrouwen en ziet zij praktische oplossingen om ook de laatste loodjes naar het eindexamen te kunnen dragen.

bottom of page